Rozprávanie o názvoch a prvých výstupoch na TATRANSKÉ VRCHOLY

Rozprávanie o názvoch a prvých výstupoch na TATRANSKÉ VRCHOLY Z archívu
Autor: Ivan Bohuš st.

Publikácia charakterizuje 46 tatranských štítov, vysvetľuje pôvod a význam ich názvov, podáva svedectvo o ich priekopníckom poznávaní, turistickom a horolezeckom „podmaňovaní“. Pôvodné texty monografických Rozprávaní o tatranských štítoch, ktoré Ivan Bohuš st. s fotografiami Boženy Mrhovej publikoval v časopise Krásy Slovenska 1979-1982 tematicky vyexcerpoval, čiastočne upravil, novšími údajmi doplnil a fotograficky ilustroval Ivan Bohuš ml.

Odporúčame TATRANSKÉ ŠTÍTY A ĽUDIA - kniha s podobnou obsahovou náplňou.

Publikácia momentálne nie je na sklade.


Ukážka z knihy Späť <<
© I.B. All Rights Reserved 2009