Knihy


Expedícia Vysoké Tatry

Kniha Expedícia Vysoké Tatry 1955 približuje prostredníctvom brilantných čiernobielych fotografií Vladimíra Koštiala Prvý kolektívny prechod hlavného hrebeňa Vysokých Tatier v zimnom období, ktorý zorganizovali slovenskí horolezci pod vedením Arna Puškáša na prelome februára a marca roku 1955.

 


Dr. Michal Guhr

Autor: Zuzana Kollárová

Lekár srdca a duše.

 


Tatranské doliny

Autor: Ivan Bohuš
Druhé, aktualizované vydanie Väzba: tvrdá
Tlač: plnofarebná
Odporúčaná predajná cena s DPH : 16,50 €

 


Potulky po Tatrách

 

Edícia: POTULKY PO TATRÁCH, malý sprievodca minulosťou a súčasnosťou Vysokých Tatier


Vrcholy Ivana Gálfyho

Ivan Gálfy (1933 – 2011) sa po úspešnom horolezeckom „štarte“ vo Vysokých Tatrách zameral na výškové horolezectvo. Bol prvý v bývalom Československu, kto zorganizoval (roku 1969) expedíciu na himalájsku osemtisícovku. Potom nasledovalo sedem ďalších.

 


POZDRAV Z TATIER – Potulky po Tatrách

Autor: Ivan Bohuš
Rozmer: 17×16 cm
Väzba: tvrdá (V8)
Tlač: plnofarebná
Počet strán: 96
Texty v slovenskom a anglickom jazyku.

Edícia: POTULKY PO TATRÁCH, malý sprievodca minulosťou a súčasnosťou Vysokých Tatier


TATRANSKÉ CHATY – Potulky po Tatrách

Autor: Ivan Bohuš
Rozmer: 17×16 cm
Väzba: tvrdá (V8)
Tlač: plnofarebná
Počet strán: 80
Texty v slovenskom a anglickom jazyku

Edícia: POTULKY PO TATRÁCH, malý sprievodca minulosťou a súčasnosťou Vysokých Tatier


SZONTAGHOVCI a Vysoké Tatry

Venované zakladateľovi Nového Smokovca, klimatoterapie vo Vysokých Tatrách, organizátorovi horskej vodcovskej a záchrannej služby, priekopníkovi lyžiarstva a jeho synovi, pokračovateľovi v načatom diele, ktorého neprávom vyhnali z Vysokých Tatier.

 


DR. TÉRY A VYSOKÉ TATRY

Dr. Edmund Téry (1856 – 1917) sa vypracoval z lekára baníckej chudoby v Banskej Štiavnici až na ministerského radcu pre zdravotníctvo v Budapešti. Autor publikácie sa zameral na Téryho ako na turistu, horolezca a mimoriadne aktívneho funkcionára turistických spolkov (Uhorského karpatského a Maďarského turistického spolku).


TATRANSKÉ ŠTÍTY A ĽUDIA (2. vydanie)

Autor na príklade päťdesiatich tatranských vrcholov opisuje vzťah ľudí a ich prenikanie na tatranské štíty od najstarších čias po súčasnosť. S jednotlivými štítmi prichádzali do styku veľakrát osobnosti, ktorých osud a dielo si zasluhuje našu pozornosť.

 


SZCZYTY TATR I LUDZIE

Ivan Bohuš sen. (27 listopada 1924 Dechtáre), słowacki historyk zajmujący się głównie dziejami poznawania Tatr i regionu podtatrzańskiego, publicysta. Od 1942 roku pracownik zarządu Uzdrowiska Stary Smokowiec, w latach 1949–57 dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Popradzie, założyciel Muzeum TANAPu w Tatrzańskiej Łomnicy (1957) i do 1968 roku jego kierownik.


NA KAŽDOM KROKU KAMEŇ (2. vydanie)

„Táto knižka vznikla z úcty k povolaniu horských vodcov, ktorí sú pre svojich klientov „mostom cez priepasti, bezpečnou oporou na ostrých hrebeňoch
a spoľahlivým pomocníkom pri strmých a ťažkých výstupoch“.

 


J. G. RAINER a Vysoké Tatry

Publikácia o prvom úspešnom podnikateľovi v službách cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách, o prvej a vtedy ešte jedinej tatranskej osade Schmeksi (Smokovci) a vtedajších návštevníkoch.

 


ŠTEFAN ZAMKOVSKÝ A VYSOKÉ TATRY

Príbeh horolezca, horského vodcu,
záchranára a chatára, ktorému prasklo srdce,
že musel opustiť svoje milované Tatry…

 


TATRANSKÉ CHATY majáky v mori skál a snehu (2. vydanie)

Publikácia formou encyklopédie podáva obraz o dôvodoch vzniku, výstavbe a osudoch tatranských chát. V úvodných kapitolách autor opisuje spôsoby núdzového nocľahu prvých návštevníkov Tatier a venuje sa loveckým chatám, ktoré sa neskôr stali základom niektorých z tatranských osád.

 


DEJINY HORSKÉHO LYŽOVANIA, SKIALPINIZMUS

V severských krajinách používali snežnice a lyže už pred 5 000 rokmi. Ich „vynájdenie“ bolo motivované nutnosťou prežiť v nehostinnom kraji. Lyžovanie ako šport postupne získavalo priaznivcov na celom svete. V ostatných desaťročiach opäť nastal záujem o lyžovanie po neupravených svahoch, v náročnom horskom teréne a po nedozerných pláňach polárnych oblastí.


TATRANSKÉ MOTÍVY NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH

Krása tatranskej prírody zaujala tvorcov poštových známok už v období prvej Československej republiky a tatranská tematika sa dostáva do edičného plánu Slovenskej pošty aj v súčasnom období. Poštové známky nie sú len predmetom záľuby filatelistov, ale zaujmú a dobré meno krajiny svojho pôvodu šíria medzi adresátmi na celom svete.


PREMENY TATRANSKÝCH OSÁD

Táto veľmi zaujímavá kniha opisuje dejiny tatranských osád počnúc od udalostí, ktoré predchádzali ich vzniku, až po dnešok. Prvá tatranská osada vznikla roku 1793, neskôr pribúdali ďalšie. Všetky majú zaujímavé osudy, ktoré mnohokrát nemohli zmeniť ani ich majitelia, či správcovia, pretože bývali výrazne ovplyvnené aj udalosťami, ktoré zo sebou prinášali svetové dejiny.


 

Ďalšie knižné publikácie:

Ivan Bohuš, ROZPRÁVANIE O NÁZVOCH A PRVÝCH VÝSTUPOCH NA TATRANSKÉ VRCHOLY (2003, 2006) viac
Ivan Bohuš, OD OHNÍSK A KOLÍB PO TATRANSKÉ OSADY (2004) viac
Ivan Bohuš, TATRANSKÉ DOLINY V ZRKADLENÍ ČASU (2005) viac
Ivan Bohuš, NA KAŽDOM KROKU KAMEŇ (2006) viac
Ivan Bohuš ml., TATRANSKÉ CHATY, MAJÁKY V MORI SKÁL A SNEHU (2007) viac
Katarína Nováková, TATRANSKÍ NOSIČI (2008) viac
Ivan Bohuš, TATRANSKÉ ŠTÍTY A ĽUDIA (2010) viac
Ivan Bohuš, TATRANSKÉ CHATY (2. vydanie) viac