Knihy vydavateľstva IB Vysoké Tatry

Vysoké Tatry – Miesta a čas

Vysoké Tatry – Miesta a čas

Existuje legenda o tom, že kedysi bolo všetko krajšie a lepšie.

Skutočnosť je iná, veď mnoho miest sa menilo, či mení k lepšiemu. Žiaľ, ani spomínaný mýtus nemožno celkom vyvrátiť, pretože sú miesta, ku ktorým bol čas neprajný… Naša najnovšia publikácia „Miesta a čas“ Vám prostredníctvom dvojíc fotografií a popisných textov priblíži osudy a metamorfózy tatranských osád i vysokohorských chát.

NA SKLADE


Osobnosti v názvoch Vysokých Tatier

Lexikón približuje na 128 stranách osudy 262 osobností, podľa ktorých boli pomenované štíty, sedlá, doliny, plesá a ďalšie geografické objekty Vysokých a Belianskych Tatier. Nechýbajú v ňom ani tí, ktorých mená nesú chaty, cesty, pamätné miesta…

Mená pytliakov, legendárnych horských vodcov, horolezcov, vedcov, šľachticov či politikov si našli dočasné alebo trvalé miesto v tatranskom názvosloví. Niektoré z takýchto názvov už upadli do zabudnutia, iné sú aktuálne dodnes.

NA SKLADE


Vysoké Tatry – zaujímavosti, hry, úlohy

Hravá aj poučná cvičebnica regionálnej geografie Vysokých Tatier. 24-stranová publikácia prvky klasickej zemepisnej učebnice a pracovných listov. Je plná zaujímavostí, hier a úloh rôznej náročnosti – určených pre menších i starších obdivovateľov Vysokých Tatier. Obsahuje 11 hlavných tematických celkov: od všeobecných informácii o členení a geologickej stavbe najvyššieho slovenského pohoria cez klimatické a prírodné pomery, ochranu prírody po zaujímavosti a život v rovnomennom meste. Výkladový text dopĺňajú úlohy na zopakovanie, pri ktorých riešení sa často využívajú medzipredmetové vzťahy, ale aj oddychové úlohy ako napr. tajničky, krížovky, doplňovačky, pexeso a omaľovánky.

NA SKLADE


História dopravy vo Vysokých Tatrách

Niektoré dopravné prostriedky kedysi vyvolávali strach a predsudky. Kým sa stali bežnou súčasťou každodenného života, prekonali množstvo zmien. Zmenil sa aj pohľad ľudí na ne. Priniesli pokrok a na druhej strane problémy. História dopravy je veľmi zaujímavá. Najmä v horách, kde sú nutné aj neobvyklé riešenia.

NA SKLADE


Príbehy zemepisných názvov Vysokých Tatier

Príbehy zemepisných názvov ponúkajú iný pohľad na dobre známe i odľahlé kúty Vysokých Tatier. Spočiatku boli názvy odvodzované najmä podľa vlastníckych vzťahov, neskôr zanechali v tatranskej toponymii svoju pečať lovci, bylinkári, hľadači pokladov, pastieri, baníci, drevorubači, uhliari… „Ich“ názvy vznikali najmä v 17. a 18. storočí a dnes ich označujeme za ľudové.

 NA SKLADE 


Smrť si nevyberá

Autor: Jaroslav Švorc

 VYPREDANÉ 


Expedícia Vysoké Tatry

Kniha Expedícia Vysoké Tatry 1955 približuje prostredníctvom brilantných čiernobielych fotografií Vladimíra Koštiala Prvý kolektívny prechod hlavného hrebeňa Vysokých Tatier v zimnom období, ktorý zorganizovali slovenskí horolezci pod vedením Arna Puškáša na prelome februára a marca roku 1955.

 NA SKLADE 


Dr. Michal Guhr lekár srdca a duše

Autor: Zuzana Kollárová

Dr. Michal Guhr ml. (1873 – 1933) sa ujal vedenia Tatranskej Polianky a uskutočnil jej reprofiláciu na liečebnú osadu.

V Tatrách bol známy ako horolezec a priekopník športového lyžovania. Vo Velickej doline organizoval preteky na boboch a saniach, zriadil v nej lyžiarsky mostík i lyžiarsku chatku a od roku 1910 organizoval prvé lyžiarske súťaže s medzinárdnou účasťou. Roku 1924 sa zúčastnil ustanovujúcej schôdze Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS v Chamonix. Ako predseda Karpatského spolku sa zaslúžil o výstavbu Bilíkovej (pôvodne Guhrovej) chaty na Hrebienku. Bol aktívnym horským záchranárom, organizoval kurzy prvej pomoci pre chatárov a vodcov… Zomrel infikovaný svojim pacientom.

 NA SKLADE 


Tatranské doliny

Autor: Ivan Bohuš ml.
Druhé, aktualizované vydanie

Väzba: tvrdá
Tlač: plnofarebná
Odporúčaná predajná cena s DPH : 16,50 €

 VYPREDANÉ 


Vrcholy Ivana Gálfyho

Ivan Gálfy (1933 – 2011) sa po úspešnom horolezeckom „štarte“ vo Vysokých Tatrách zameral na výškové horolezectvo. Bol prvý v bývalom Československu, kto zorganizoval (roku 1969) expedíciu na himalájsku osemtisícovku. Potom nasledovalo sedem ďalších.

 NA SKLADE 


POZDRAV Z TATIER – Greetings from the Tatras

Knižka o dejinách cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách, bohato ilustrovaná starými pohľadnicami.

Edícia: POTULKY PO TATRÁCH, malý sprievodca minulosťou a súčasnosťou Vysokých Tatier.

Texty v slovenskom a anglickom jazyku.

 NA SKLADE 


TATRANSKÉ CHATY – Tatra chalets

Knižka o histórii a súčasnosti chát vo Vysokých Tatrách. Autor stručne opisuje aj zaniknuté chaty a chaty v Poľskej časti Vysokých Tatier. Publikácia je bohato ilustrovaná, doplnená schematickými mapami.

Edícia: POTULKY PO TATRÁCH, malý sprievodca minulosťou a súčasnosťou Vysokých Tatier

Texty v slovenskom a anglickom jazyku.

 NA SKLADE 


TATRANSKÍ NOSIČI – Tatras porters

Edícia: POTULKY PO TATRÁCH, malý sprievodca minulosťou a súčasnosťou Vysokých Tatier.

Texty v slovenskom a anglickom jazyku.

 NA SKLADE 


TATRANSKÉ DOLINY – Tatra valleys

Edícia: POTULKY PO TATRÁCH, malý sprievodca minulosťou a súčasnosťou Vysokých Tatier.

Texty v slovenskom a anglickom jazyku.

 NA SKLADE 


NA ŠTÍTY A SEDLÁ – Exploring peaks and saddles

Edícia: POTULKY PO TATRÁCH, malý sprievodca minulosťou a súčasnosťou Vysokých Tatier.

Texty v slovenskom a anglickom jazyku.


SZONTAGHOVCI a Vysoké Tatry

Venované zakladateľovi Nového Smokovca, klimatoterapie vo Vysokých Tatrách, organizátorovi horskej vodcovskej a záchrannej služby, priekopníkovi lyžiarstva a jeho synovi, pokračovateľovi v načatom diele, ktorého neprávom vyhnali z Vysokých Tatier.

 VYPREDANÉ 


DR. TÉRY A VYSOKÉ TATRY

Dr. Edmund Téry (1856 – 1917) sa vypracoval z lekára baníckej chudoby v Banskej Štiavnici až na ministerského radcu pre zdravotníctvo v Budapešti. Autor publikácie sa zameral na Téryho ako na turistu, horolezca a mimoriadne aktívneho funkcionára turistických spolkov (Uhorského karpatského a Maďarského turistického spolku).

 VYPREDANÉ 


TATRANSKÉ ŠTÍTY A ĽUDIA (4. doplnené vydanie)

Autor na príklade päťdesiatich tatranských vrcholov opisuje vzťah ľudí a ich prenikanie na tatranské štíty od najstarších čias po súčasnosť. S jednotlivými štítmi prichádzali do styku veľakrát osobnosti, ktorých osud a  dielo si zasluhuje našu pozornosť.

 NA SKLADE 


SZCZYTY TATR I LUDZIE

Ivan Bohuš sen. (27 listopada 1924 Dechtáre), słowacki historyk zajmujący się głównie dziejami poznawania Tatr i regionu podtatrzańskiego, publicysta. Od 1942 roku pracownik zarządu Uzdrowiska Stary Smokowiec, w latach 1949–57 dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Popradzie, założyciel Muzeum TANAPu w Tatrzańskiej Łomnicy (1957) i do 1968 roku jego kierownik.

 NA SKLADE 


NA KAŽDOM KROKU KAMEŇ

„Táto knižka vznikla z úcty k povolaniu horských vodcov, ktorí sú pre svojich klientov „mostom cez priepasti, bezpečnou oporou na ostrých hrebeňoch a spoľahlivým pomocníkom pri strmých a ťažkých výstupoch“.

 NA SKLADE 


J. G. RAINER a Vysoké Tatry

Publikácia o prvom úspešnom podnikateľovi v službách cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách, o prvej a vtedy ešte jedinej tatranskej osade Schmeksi (Smokovci) a  MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ   vtedajších návštevníkoch.

 VYPREDANÉ 


ŠTEFAN ZAMKOVSKÝ A VYSOKÉ TATRY

Príbeh horolezca, horského vodcu,
záchranára a chatára, ktorému prasklo srdce,
že musel opustiť svoje milované Tatry…

 MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ  


TATRANSKÉ CHATY majáky v mori skál a snehu (3. doplnené vydanie)

Publikácia formou encyklopédie podáva obraz o dôvodoch vzniku, výstavbe a osudoch tatranských chát. V úvodných kapitolách autor opisuje spôsoby núdzového nocľahu prvých návštevníkov Tatier a venuje sa loveckým chatám, ktoré sa neskôr stali základom niektorých z tatranských osád.

 NA SKLADE 


DEJINY HORSKÉHO LYŽOVANIA, SKIALPINIZMUS

V severských krajinách používali snežnice a lyže už pred 5 000 rokmi. Ich „vynájdenie“ bolo motivované nutnosťou prežiť v nehostinnom kraji. Lyžovanie ako šport postupne získavalo priaznivcov na celom svete. V ostatných desaťročiach opäť nastal záujem o lyžovanie po neupravených svahoch, v náročnom horskom teréne a po nedozerných rovinách polárnych oblastí.

 VYPREDANÉ 


TATRANSKÉ MOTÍVY NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH

Krása tatranskej prírody zaujala tvorcov poštových známok už v období prvej Československej republiky a tatranská tematika sa dostáva do edičného plánu Slovenskej pošty aj v súčasnom období. Poštové známky nie sú len predmetom záľuby filatelistov, ale zaujmú a dobré meno krajiny svojho pôvodu šíria medzi adresátmi  na celom svete.

VYPREDANÉ 


PREMENY TATRANSKÝCH OSÁD

Táto veľmi zaujímavá kniha opisuje dejiny tatranských osád počnúc od udalostí, ktoré predchádzali ich vzniku, až po dnešok. Prvá tatranská osada vznikla roku 1793, neskôr pribúdali ďalšie. Všetky majú zaujímavé osudy, ktoré mnohokrát nemohli zmeniť ani ich majitelia, či správcovia, pretože bývali výrazne ovplyvnené aj udalosťami, ktoré zo sebou prinášali svetové dejiny.

 MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ  


Ďalšie knižné publikácie:

Ivan Bohuš, ROZPRÁVANIE O NÁZVOCH A PRVÝCH VÝSTUPOCH NA TATRANSKÉ VRCHOLY (2003, 2006)
Ivan Bohuš, OD OHNÍSK A KOLÍB PO TATRANSKÉ OSADY (2004)
Ivan Bohuš, TATRANSKÉ DOLINY V ZRKADLENÍ ČASU (2005)
Ivan Bohuš, NA KAŽDOM KROKU KAMEŇ (2006)
Ivan Bohuš ml., TATRANSKÉ CHATY, MAJÁKY V MORI SKÁL A SNEHU (2007)
Katarína Nováková, TATRANSKÍ NOSIČI (2008)
Ivan Bohuš, TATRANSKÉ ŠTÍTY A ĽUDIA (2010)
Ivan Bohuš, TATRANSKÉ CHATY (2. vydanie)