PREMENY TATRANSKÝCH OSÁD

PREMENY TATRANSKÝCH OSÁD

Táto veľmi zaujímavá kniha opisuje dejiny tatranských osád počnúc od udalostí, ktoré predchádzali ich vzniku, až po dnešok. Prvá tatranská osada vznikla roku 1793, neskôr pribúdali ďalšie. Všetky majú zaujímavé osudy, ktoré mnohokrát nemohli zmeniť ani ich majitelia, či správcovia, pretože bývali výrazne ovplyvnené aj udalosťami, ktoré zo sebou prinášali svetové dejiny. Reprezentačná publikácia čitateľa pútavou formou prevedie tatranskými osadami v rôznych etapách vývoja od ich vzniku až po dnešok, pričom autori nezabudli ani na udalosti, ktoré prinieslo napríklad nové konkurenčné prostredie medzi vznikajúcimi osadami, atmosféru prvých zimných sezón v „tatranských letoviskách“, vznik a osudy dopravných zariadení, udalosti počas svetových vojen a ich vplyv na ďalší vývoj osád. Samostatnú kapitolu si nevyslúžili len inštitúcie akými sú Mesto Vysoké Tatry, Astronomický ústav, TANAP, Horská služba, či liečebné ústavy, sakrálne stavby, Grandhotely alebo prominentní hostia, ale aj – tatranský suvenír – a problémy s ním spojené na sklonku 19. storočia. V záverečných kapitolách autori opísali dianie v ostatných rokoch, kedy sa opäť výrazne zmenili majetkové pomery. Časť objektov získala v reštitúciách a v privatizácii svedomitých hospodárov, ktorým záleží na získanom majetku a na ďalšom osude Vysokých Tatier, iným ide len o okamžitý zisk a sú aj takí „hospodári“, ktorí ľahko nadobudnutý majetok nechávajú chátrať. Veľkou silou sa dotkla tatranských osád aj veterná smršť v roku 2004, ktorá na niekoľko rokov zmenila nielen ich vzhľad… Kniha zaujme aj bohatým obrazovým materiálom. 

 MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ  


Autor: Ivan Bohuš st.Ivan Bohuš ml.
Rozmer:21,5 x 30 cm
Väzba:tvrdá
Tlač:plnofarebná
Počet strán:144
Cena:
ISBN: 978-80-969017-6-0

Objednať