TATRANSKÉ CHATY majáky v mori skál a snehu (3. doplnené vydanie)

TATRANSKÉ CHATY majáky v mori skál a snehu (3. doplnené vydanie)

Publikácia formou encyklopédie podáva obraz o dôvodoch vzniku, výstavbe a osudoch tatranských chát. V úvodných kapitolách autor opisuje spôsoby núdzového nocľahu prvých návštevníkov Tatier a venuje sa loveckým chatám, ktoré sa neskôr stali základom niektorých z tatranských osád. Hlavnú časť venuje vysokohorským chatám, vrátane tých, ktoré z rôznych dôvodov zanikli. V záverečných kapitolách nezabúda ani na nerealizované projekty vysokohorských chát a na „schroniska“ (chaty) v poľskej časti Vysokých Tatier. V knihe je podrobne opísaných približne 60 objektov. Texty sú doplnené množstvom obrazového materiálu, ktorý dokresľuje vývoj tatranských chát od najstarších čias po dnešok.

 NA SKLADE 


Autor:Ivan Bohuš ml.
Rozmer: 21,5 x 30 cm
Väzba:tvrdá
Tlač: plnofarebná
Počet strán:144
Cena:18 EUR
ISBN: 978-80-969017-4-6

Objednať