TATRANSKÉ ŠTÍTY A ĽUDIA (4. doplnené vydanie)

Autor na príklade päťdesiatich tatranských vrcholov opisuje vzťah ľudí a ich prenikanie na tatranské štíty od najstarších čias po súčasnosť. S jednotlivými štítmi prichádzali do styku veľakrát osobnosti, ktorých osud a dielo si zasluhuje našu pozornosť.

Samozrejme, do Tatier prichádzali aj anonymní ľudia, spočiatku lovci, bylinkári, baníci, po nich prírodovedci, turisti, horskí vodcovia, horolezci, či stavitelia chodníkov a lanovej dráhy na druhý najvyšší štít vysokých Tatier.

Menný register obsahuje takmer 500 mien. Úvodné kapitoly sú venované aj vývoju turistických a horolezeckých organizácií, sprievodcovským publikáciám, stupniciam lezeckej obťažnosti. V hlavnej časti sú jednotlivé vrcholy usporiadané podľa polohy od východu k západu. Záverečná kapitola opisuje históriu prechodu hlavného hrebeňa Vysokých Tatier.

Texty sú doplnené množstvom historických aj nových fotografií, ktoré dokumentujú činnosť ľudí v horách a približujú nevšednú krásu vysokohorského prostredia. Publikácia vyšla aj v poľskej mutácii.

 NA SKLADE 


Autor:Ivan Bohuš st.
Rozmer:21,5 x 30 cm
Väzba:tvrdá (V8)
Tlač:plnofarebná
Počet strán:160
Cena:20 EUR
ISBN: 978-80-969017-9-1

Objednať