Knižná NOVINKA

Knižná NOVINKA

Existuje legenda o tom, že kedysi bolo všetko krajšie a lepšie.
Skutočnosť je iná, veď mnoho miest sa menilo, či mení k lepšiemu. Žiaľ, ani spomínaný mýtus nemožno celkom vyvrátiť, pretože sú miesta, ku ktorým bol čas neprajný… Naša najnovšia publikácia „Miesta a čas“ Vám prostredníctvom dvojíc fotografií a popisných textov priblíži osudy a metamorfózy tatranských osád i vysokohorských chát.