Na každom kroku kameň

Na každom kroku kameň

Táto knižka vznikla z úcty k povolaniu horských vodcov, ktorí sú pre svojich klientov „mostom cez priepasti, bezpečnou oporou na ostrých hrebeňoch a spoľahlivým pomocníkom pri strmých a ťažkých výstupoch“.

Dnes nám prišla dotlač nového vydania knihy Na každom kroku kameň. 

Pútavo, beletristicky písané príbehy zavedú čitateľa do čias, kedy prenikali do Vysokých Tatier prví návštevníci, využívajúci služby znalcov miestnych pomerov. Autor sa zameral najmä na životné príbehy horských vodcov, na pozadí ktorých sa odohrávali spoločenské zmeny, spôsobujúce vzostup i pokles záujmu o ich služby. Aj keď horské vodcovstvo píše svoje moderné dejiny, zámerom autora bolo opísať klasickú éru vodcovstva, ktorá sa vo Vysokých Tatrách skončila krátko po druhej svetovej vojne.