NOVINKA!

NOVINKA!

Prinášame Vám dotlač publikácie „OD OHNÍSK A KOLÍB PO TATRANSKÉ OSADY“.

Reprezentačná publikácia o dejinách tatranských osád počnúc udalosťami, ktoré predchádzali ich vzniku, až po dnešok. Prví návštevníci Tatier sa chránili pred nepriazňou počasia a nocou pod veľkými previsnutými balvanmi – ohniskami, či v pastierskych kolibách. Zlom nastal v roku 1793, kedy vznikla prvá tatranská osada – Starý Smokovec. Po ňom pribúdali ďalšie v službách kúpeľníctva a cestovného ruchu. Každá z osád od Podbanského po Lysú Poľanu má vlastné osudy, ktoré ovplyvňovalo politické dianie, hospodárska situácia, ale najmä ľudia, ktorí s nimi spojili svoje osudy a zaslúžili sa o ich rozvoj, ale žiaľ, v niektorých prípadoch, aj stagnáciu či úpadok. Zaujímavú a zabudnutú časť dejín cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách tvorili „podtatranské parky“. Boli to turistické základne, ktoré vznikali koncom 19. storočia na okrajoch niektorých historických podtatranských miest a obcí. Samostatná kapitola je venovaná doprave a dopravným zariadeniam. Kniha zaujme aj bohatým obrazovým materiálom.

Autor: Ivan Bohuš, Ivan Bohuš ml. 

Formát: A4, 160 strán
Väzba: tvrdá (V8)
Tlač: plnofarebná