Bohuslav Štofan

* 1967
Od narodenia žije v osade Tatranské Matliare. Bezprostredná blízkosť Vysokých Tatier ovplyvnila aj jeho záujmové a neskôr profesionálne zameranie. Zaujíma sa o horolezectvo a v osemdesiatych rokoch minulého storočia čoraz intenzívnejšie o skialpinizmus a extrémne lyžovanie. Na domácej pôde, ale aj v zahraničných horstvách Pamíru, Ťan-šanu a v Alpách má zlyžovaných vyše 250 ciest a viac ako dvadsať prvozjazdov. Svoje skúsenosti z týchto podujatí publikuje v horolezeckom časopise Jamesák. V roku 1998 vydal lyžiarskeho sprievodcu „Extrémne lyžovanie“ pre oblasť Doliny Bielej vody, Skalnatej doliny a Malej Studenej doliny. Od roku 2001 pracuje ako profesionálny záchranár Horskej záchrannej služby pre oblasť Vysokých Tatier.