Ivan Bohuš ml.

* 1957
Ivan Bohuš ml. Od roku 1959 je jeho trvalým bydliskom Tatranská Lomnica.
Vyrastal v prostredí rodiny profesionálne i záujmovo zameranej na Vysoké Tatry a prostredníctvom svojich rodičov sa už ako dieťa mal možnosť stretávať s významnými bádateľmi Tatier – slovenskými, českými i poľskými prírodovedcami, historikmi a národopiscami, rovnako aj športovcami, literátmi a reprezentantmi regionálneho kultúrneho diania.
Po skončení strednej školy technického zamerania pracuje v súčasnosti ako meteorologický pozorovateľ Geofyzikálneho ústavu SAV v Skalnatej doline. Ako športovec sa venoval bezmotorovému lietaniu, horolezectvu a skialpinizmu. Z koníčkov ho najviac zaujalo fotografovanie. V rokoch 1984-1988 navštevoval Diaľkovú školu fotografie.

Vo vlastnej publikačnej tvorbe nadväzuje obsahovo na „nedopovedané“ tematické okruhy v literárnom diele svojho otca. Roku 2007 vydal svoju vlastnú knižnú prvotinu Tatranské chaty – majáky v mori skál a snehu a vo vydavateľstve Dajama mu vyšlo knižné dielo Vysoké Tatry na starých pohľadniciach. Za obe práce získal „Cenu primátora Vysokých Tatier za čin roka 2007“.

Roku 2008 bol autorom publikácie Príroda Tatier na starých pohľadniciach, ktoré prinieslo na trh opäť vydavateľstvo Dajama. Roku 2008 v spoluautorstve s I. Bohušom st. pripravil do tlače vo vlastnom náklade vydal publikáciu Premeny tatranských osád.