Ivan Bohuš st.

*1924 +2018
– historik, muzeológ, do roku 1984 vedecký pracovník Výskumnej stanice a múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, v mladom veku horolezec, organizátor dobrovoľnej záchrannej služby a iniciátor založenia profesionálnej Tatranskej horskej služby. Aj ako dôchodca je publikačne činný. Autor knižných publikácií: Potulky po Tatrách (1962), Na každom kroku kameň (1966), Krásy Tatier (1969), Tatranský kaleidoskop (1977), Osudy tatranských osád (1982), Tatry očami Buchholtzovcov (1988), Szontaghovci a Vysoké Tatry (1994), Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier (1996), Osudy Štrbského Plesa (2002), Rozprávanie o názvoch a prvých výstupoch na TATRANSKÉ VRCHOLY (2003), Od ohnísk a kolíb po TATRANSKÉ OSADY (2004), TATRANSKÉ DOLINY v zrkadlení času (2005), Premeny Tatranských osád (2008), Tatranské štíty a ľudia (2010).

Publikoval asi 2300 prác v slovenskej, českej a poľskej periodickej a odbornej tlači. Podieľal sa na tvorbe rozhlasových relácií, zostavil bibliografiu tatranskej literatúry, spoluautorsky sa podieľal na príprave turistických sprievodcov a zostavil textovú časť k niekoľkým fotografickým publikáciám o Vysokých Tatrách.