PaedDr. Jaroslav Švorc

Narodil sa 1. januára 1953 v Štrbe. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, na ktorej pôsobil neskôr ako vysokoškolský učiteľ. Je dlhoročným členom Horskej služby (HS) vo Vysokých Tatrách. Takmer 20 rokov pôsobil ako vysokohorský nosič na Chate pod Rysmi. Od roku 1981 pravidelne publikuje v rôznych časopisoch predovšetkým o práci horskej služby a dianí na vysokohorských chatách. V roku 1991 vydal spolu s Paľom Barabášom knižku príbehov zo života vysokohorských nosičov Spod krošne veselo i vážne, druhé vydanie vyšlo v roku 2005, tretie v roku 2011. Je spoluautorom publikácie o histórii tatranských chát Strechy nad oblakmi (1998, druhé vydanie v roku  2006), Tatranská horská služba (2000), Horská služba na Slovensku (2004). V roku 2004 vydal samostatnú monografiu Smrť si nevyberá o záchranných akciách Horskej služby vo Vysokých Tatrách. Kniha vyšla aj v češtine, druhé vydanie v Českej republike v roku 2005. V roku 2015 vydal knihu Preteky vysokohorských nosičov – Šerpa rallye. V roku vyšlo doplnené vydanie monografie Smrť si nevyberá v slovenskej, aj v poľskej mutácii.

Jaroslav Švorc patrí k popredným organizátorom známych športových podujatí vo Vysokých Tatrách (preteky vysokohorských nosičov Šerpa rallye, skialpinistické preteky, horolezecké týždne, horské behy a pod.).

Býva v Štrbe, je ženatý (manželka Melánia, dcéra Lenka). Od roku 1997 je predsedom  Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru vo Vysokých Tatrách a je vodcom UIMLA v Zakopanom. ­