PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.

Historička a archivárka. Je autorkou a zostavovateľkou vyše 40 monografií, ktoré sa venujú dejinám Spiša a jeho osobnostiam.  Dlhodobo píše aj o dejinách Rómov a o histórii archívnictva.