Prezentácia knižnej novinky

Prezentácia knižnej novinky

„Niektoré dopravné prostriedky kedysi vyvolávali strach a predsudky. Kým sa stali bežnou súčasťou každodenného života, prekonali množstvo zmien. Zmenil sa aj pohľad ľudí na ne. Priniesli pokrok a na druhej strane problémy. História dopravy je veľmi zaujímavá. Najmä v horách, kde sú nutné aj neobvyklé riešenia.“

Tieto slová tvoria úvodnú myšlienku výnimočnej knižnej publikácie, ktorá podáva ucelený obraz o vývoji dopravy a dopravných zariadení vo Vysokých Tatrách a podhorí. Naša najnovšia publikácia –História dopravy vo Vysokých Tatrách, nezaujme len milovníkov technických zariadení, ale poteší každého, kto sa zaujíma o Vysoké Tatry. Autori (Ivan Bohuš st.Ivan Bohuš ml.) prinášajú nový pohľad na klasické, ako aj nezvyčajné dopravné prostriedky používané v minulosti a súčasnosti. Dozviete sa napríklad zaujímavosti o riečnej doprave pod Tatrami, diaľkovej doprave konskými povozmi, fiakristoch, trolejbusoch, lesnej železnici, lanovkách či mnohých prvenstvách, ktoré sa zapísali do histórie dopravy v Tatrách.

Prezentácia novej publikácie sa uskutoční v sobotu 22. júna o 15.45 hodine na železničnej stanici v Starom Smokovci.