Pripravujeme pre Vás

Pripravujeme pre Vás

Čo majú spoločné Weszterov štít, Zamkovského chata a potok Krupa?

Všetky sú odvodené od mien významných osobností.

Do tatranského názvoslovia, ktoré vytvárali aj Maďari, Nemci a Poliaci, sa dostalo niekoľko mien z dynastie Habsburgovcov, významných vedcov, literátov, známych horských vodcov, horolezcov, pastierov či pytliakov.

Najmä v minulosti, počas Rakúsko-Uhorska, bolo v móde pomenovávať štíty podľa osôb. Slovenské názvoslovie sa tomuto trendu (čo považujeme za správne) vyhýba.

Vlastná zvedavosť ma doviedla k tomu, aby som si takéto názvy (aj zaniknuté, prípadne v inojazyčnej nomenklatúre) začal zaznamenávať. Zhromaždil som ich hodne vyše 200! Nie sú to len chaty, doliny, plesá, štíty a sedlá, ale aj podružnejšie objekty ako napríklad ihly, zuby, žľaby, piliere…

Aby to malo zmysel, pustil sa do zhromažďovania informácií o ľuďoch, podľa ktorých tieto názvy vznikali. Niektoré boli jasné „ako facka“, niektoré ma hodne potrápili a niektoré, som si takmer istý, že sa už asi nikdy nedozvieme…

Zaujímavé názvy –súvislosti ich vzniku a veľakrát spletité osudy ľudí… Mnohí boli bytostne spojení s Tatrami, poniektorí nie. Do názvoslovia sa mal dostať napríklad aj sv. Štefan či Július Fučík. Biblického Mojžiša prezentuje prameň vyvierajúci pod vrcholovou kupolou Lomnického štítu.

Keďže som spravil prvé kroky, je takmer isté, že budú nasledovať aj ďalšie a „osobnosti v názvoch“ sa dočkajú aj knižnej podoby.

Spomedzi doposiaľ asi 230 spracovaných ľudí je len jeden žijúci (a dodnes aktívne činný). Prajem jemu a Vám všetkým veľa zdravia, pohody a teším sa na stretnutie pri prezentácii našej ďalšej knižky.

Ivan Bohuš ml.